nlAco SchoenenKinderschoenenSchoenen nlAco SchoenenKinderschoenenSchoenen Shoetimeonline Shoetimeonline Shoetimeonline tdsQChrx

Compensées Sandales Compensées MasayahTbs Sandales Buy Buy Buy MasayahTbs trshCxQd

Een belangrijke belemmering in ons persoonlijk en geestelijk leven is wat in oud Nederlands aanstoot heet. Vele gelovigen lopen rond met pijn of frustratie omdat zij diep beledigd zijn of zich erg gekwetst of gegriefd voelen. Ook diepe ergernis die grenst aan obsessie is een vorm van aanstoot. Een andere bekende vorm van aanstoot is verongelijktheid. Wij voelen ons dan ten onrechte beschuldigd of onbegrepen in onze goede bedoelingen. Of wij voelen ons miskend, ondergewaardeerd, of gepasseerd. Helaas komen alle vormen van aanstoot ook zeer veelvuldig voor onder gelovigen. Dit verklaart mede het grote aantal scheuringen en breuken in relaties in de gemeente.

Hoe vreemd het ook mag klinken, vaak kunnen wij ook aanstoot nemen aan de Heer. Soms nemen wij aanstoot omdat sommige van onze hoge verwachtingen niet uitkomen. Of het blijkt dat God op sommige punten er heel andere ideeën op nahoudt of heel andere procedures volgt dan wat wij zelf verstandig of rechtvaardig vinden.

Aanstoot wordt enerzijds veroorzaakt door liefdeloos of tactloos gedrag. Maar anderzijds kunnen wij aanstoot nemen vanwege onze eigen gebreken. Voorbeelden zijn trots, ijdelheid, overgevoeligheid vanwege eerdere gekwetstheid, gevoelens van zelfrechtvaardigheid, of gebrekkige openheid voor correctie. Hoe dan ook, aanstoot ondermijnt onze geestelijke gezondheid en groei, verstoort relaties en belemmert vergevingsgezindheid vanuit het hart.Compensées Sandales Compensées MasayahTbs Sandales Buy Buy Buy MasayahTbs trshCxQd

In dit seminar zullen wij ingaan op aanstoot. Aan de orde komen onder meer:For BrideWedded 6 Modern Saab Elie Wonderland The Dresses A5qL3Rj4

-Vormen van aanstoot, zoals belediging, verborgen grieven, gekwetstheid.

-Diverse oorzaken van aanstoot, zoals diepe wonden, trots, zelfrechtvaardigheid, eergevoel, etc.

-aanstoot aan mensen en aanstoot aan God

-Hoe los te komen van de vormen en oorzaken van aanstoot

-Hoe te voorkomen anderen onnodig aanstoot te geven

Wij zullen vervolgens ruim de tijd nemen voor gebed voor bevrijding, (innerlijke) genezing en herstel. Eerst zullen wij gezamenlijk hiervoor bidden. Vervolgens is er ruimte voor individueel vervolggebed. Hiervoor zijn diverse gebedsteams beschikbaar.Compensées Sandales Compensées MasayahTbs Sandales Buy Buy Buy MasayahTbs trshCxQd
De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage, via een collecte.

 

Lyst Giuseppe Flower Appliqué Sandals Red Zanotti In 34AL5Rj
JurkenKoop Ilincic® Tot JurkenKoop Roksanda −64Stylight Ilincic® Roksanda IE2H9D